In overeenstemming met wat is vastgelegd in de huidige regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens die u in deze sectie verstrekt alleen zullen worden gebruikt voor het verwerken van uw verzoek en het behandelen van uw opmerkingen, zijnde de verantwoordelijkheid voor de behandeling van gegevens BLUE BOTTOM DIVING, SL

De wettelijke basis die de behandeling legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming van de behandeling. Uw gegevens worden bewaard zolang u de gegeven toestemming niet intrekt of annulering / verwijdering van uw gegevens of verzet tegen behandeling aanvraagt.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering / verwijdering, oppositie, beperking en portabiliteit uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bluebottomdiving.es

Tot slot, om uitgebreide informatie te verkrijgen over de behandeling die BLUE BOTTOM DIVING, S.L. persoonsgegevens maken, kunt u ons privacybeleid raadplegen op https://www.bluebottomdiving.es

Het verzenden van de communicatie impliceert acceptatie van deze clausule.